Gegevens die zijn verzameld door Google Analytics

Algemene variabelen van gegevenslagen: Website, Paginatitel, Pagina-URL, Absolute URL, Pagina-ID, Paginaclassificatie, Type doelapparaat voor pagina, Paginataal, Bovenliggende pagina, Bovenliggende pagina op hoger niveau, Domein, Aanvraag-URL, Land verwijzende URL, Browsertaal, Gebruikerstype, Gebruikersstatus, Gebruikersniveau, Apparaatresolutie (W), Apparaatresolutie (H), Apparaat, Hittijd

Aangepaste gegevens: Foutbericht, Vraag-ID, Gebruikers-ID, Trechterstap, Aantal beantwoorde vragen, Gespreks-ID, Patiënt-ID, Screenernummer, Telefoonnummer, Eindweergavecode, Flow, Marketingweergave, Bron, Merk, Clientversie

Testvariabelen: Testcampagne-ID, Naam testvariatie

Aangepaste gebeurtenissen: Veldwijzigingen, Antwoord-ID, Trechterstappen, Foutberichten, Validatie, Geslaagde/Afgewezen/Mislukte indieningen