Al meer dan 18 jaar hebben we gewone mensen van over de gehele wereld in contact gebracht met artsen in hun omgeving die waardevol medisch onderzoek doen. We zijn actief in meer dan 70 landen en zijn gespecialiseerd in 19 verschillende medische vakgebieden.

Van Boston tot Brussel en van Londen tot Lissabon hebben we hulp geboden aan duizenden mannen, vrouwen en kinderen die op zoek waren naar een klinisch onderzoek dat aansloot bij hun behoeften. We hebben ze geholpen bij het verkrijgen van toegang tot experimentele geneesmiddelen en experimentele producten die nog in ontwikkeling zijn.

Wij vervullen een toonaangevende rol op het gebied van informatie en technologie als het gaat om klinisch onderzoek. Ons team van deskundigen is volledig op de hoogte van diverse onderzoeken die er op dit moment staan gepland, en kan u helpen te beoordelen of u in aanmerking komt. U hoeft slechts een eenvoudige vragenlijst in te vullen, en wij zetten het proces dan in gang.

Panoply Health is opgezet om informatie te verstrekken over klinische onderzoeken en over manieren waarop u van deze kans gebruik kunt maken. Als u of een familielid belangstelling heeft om deel te nemen, is het verstandig om eerst met uw arts te gaan praten. Maar omdat er constant nieuwe onderzoeken worden opgezet, is uw arts misschien niet op de hoogte van alle onderzoeken. Klik hier om te zoeken naar de meest recente onderzoeken in het land en de regio die voor u het meest geschikt zijn. OF ga naar de pagina met contactgegevens voor meer informatie.

We hebben ondersteuning geboden bij marketingactiviteiten voor klinische onderzoeken voor honderden protocollen en een groot aantal verschillende indicaties voor chronische en acute aandoeningen zoals, maar niet uitsluitend:

 

Cardiovasculair

 • Boezemfibrilleren
 • Dyslipidemie
 • Hoog cholesterol
 • Hyperlipidemie
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)

Centraal zenuwstelsel

 • Alzheimer
 • Angstgevoelens
 • Autisme
 • Bipolaire stoornis
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Slapeloosheid
 • Depressieve stoornis
 • Migrainehoofdpijn
 • Schizofrenie

Dermatologie

 • Alopecia (kaalheid)
 • Dermatitis
 • Psoriasis

Endocrinologie

 • Diabetes/cardiovasculair
 • Diabetische voetzweren
 • Diabetische gastroparese
 • Diabetische neuropathie
 • Diabetes type 1
 • Diabetes type 2

Gastro-enterologie

 • Obstipatie
 • Ziekte van Crohn
 • Diabetes/obesitas
 • Refluxziekte (GERD)
 • PDS
 • Door opioïden geïnduceerde obstipatie
 • Colitis ulcerosa
 • Migrainehoofdpijn
 • Schizofrenie

 

Skeletspierstelsel

 • Discusdegeneratie
 • Fibromyalgie
 • Jicht
 • Kniepijn
 • Lage rugpijn
 • Artrose
 • Osteoporose
 • Reumatoïde artritis

Urologie

 • BPH
 • Overactieve blaas
 • Stressincontinentie
 • Aandrangincontinentie

Gezondheid van vrouwen

 • Endometriose
 • Premenstruele dysfore stoornis
 • Uterus myomatosus
 • Vaginale atrofie
 • Vasomotorische symptomen

 

Wilt u deelnemen aan een klinisch onderzoek?

Wilt u dat er contact met u wordt opgenomen om deel te nemen aan een klinisch onderzoek? We verwelkomen u in de groep van miljoenen mensen die zich al hebben geregistreerd als mogelijke vrijwilliger om deel te nemen aan een onderzoek. Het gaat snel, het is gratis en u bent nooit verplicht om deel te nemen aan een onderzoek, zelfs als u er wel voor in aanmerking komt.

 

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

ADRES
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail